Lu Jong


Lu Jong is Tibetaanse helende yoga. Het werkt gelijktijdig op alle dimensies van ons welzijn. In het Tibetaans betekent 'lu' lichaam en 'jong' betekent training of transformatie. Lu Jong komt uit de Tantrayana-traditie van het Tibetaans Boeddhisme. De praktijk van Lu Jong biedt voordelen voor de fysieke, mentale en energetische gezondheid.

Lu Jong is een kostbare schat van de Tibetanen. Het werd van meester op student doorgegeven vooral via mondeling onderricht. Op deze manier is de praktijk ongeveer 8000 jaar bewaard gebleven. Wanneer we Lu Jong beoefenen, combineren we de vorm, de beweging en de ademhaling. Deze combinatie, samen met mindfulness, maakt lichaam en geest tot een geheel.

De oefeningen zijn heel nauw verbonden met Tulku Lobsang. Zij zijn het resultaat van specifieke leringen die hij ontvangen heeft vanuit verschillende overdrachtslijnen. Hij paste de oefeningen aan aan het Westerse lichaam waardoor ze voor iedereen toegankelijk zijn.

De Lu Jong-bewegingen kunnen staand of zittend, zelfs op een stoel, uitgevoerd worden. Interesse? Ontdek het lesaanbod.

Lu-Jong-1-movements
Lu-Jong-tibetan-writing
Lu-Jong-movement